Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο

Στο νέο Εποπτικό εκλέγονται, κατά σειρά προτίμησης, ως τακτικά μέλη οι:

  •  ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 255 ψήφους
  •  ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 227 ψήφους
  •  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 192 ψήφους
  •  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 152 ψήφους
  •  ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 142 ψήφους
  •  ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 ψήφους
  •  ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71 ψήφους

Επιλαχόντες, κατά σειρά εκλογής τους είναι:

  •  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ψήφους
  •  ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 60 ψήφους