Για ποιο λόγο ο ΑΔΜΗΕ αφαιρεί το 2022 τις λιγνιτκές μονάδες Αγ. Δημήτριος 1εως 3 από την διαδικασία συντήρησης αυτών και το 2023 το σύνολο των μονάδων 1 εως 5, καθώς και την Μελίτη; Δεν θα χρειαστούν να λειτουργήσουν άλλο;