Η δημοπρασία Δεκεμβρίου της Saga Furs θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 14 έως16 Δεκεμβρίου και σας προσκαλούμε εγκαρδίως να επιθεωρήσετε τα γουνοδέρματα από της 11 Δεκεμβρίου.

Στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό επιτρέπεται η είσοδος στη Φινλανδία από οποιαδήποτε χώρα προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από τη λήψη της τελευταίας δόσης του εμβολίου. Λίστα με τα εμβόλια του Covid-19 που γίνονται αποδεκτά στη Φινλανδία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Saga Furs.

Άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό κατά του Covid-19, ανήκουν σε ειδικές ομάδες. Η είσοδος στη Φινλανδία για ειδικές ομάδες μπορεί να επιτρέπεται μόνο με την αποστολή αίτησης στον Φινλανδικό Συνοριακό Έλεγχο.

Η αίτηση θα σταλεί από την Saga Furs. Παρακαλείστε να ενημερώσετε έως τις 19 Νοεμβρίου εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στην ειδική ομαδική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν στην συνέχεια.