Το έργο της MS Florina, ισχύος 50 MW, μετά από έγκριση της ΡΑΑΕΥ, χωρίζεται σε δύο τμήματα των 28 MW και 22 MW

Στο χωρισμό του project αποθήκευσης ενέργειας της MS Florina στη Φλώρινα προχωρά η MORE, δηλαδή ο βραχίονας ΑΠΕ του Ομίλου της Motor Oil.

Έτσι, με αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ εκδόθηκαν δύο νέες άδειες αποθήκευσης ισχύος 28 MW και 22 MW στη θέση του ενιαίου έργου των 50 MW.

Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής αφορούν ειδικότερα:

-Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 28 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 28 MW, στη θέση «Βεύη ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «MS Florina I Μ.Α.Ε».

-Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 22 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 22 MW, στη θέση «Βεύη» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της εταιρείας με την επωνυμία «MS Florina I Μ.Α.Ε.».

Η αρχική απόφαση που εκδόθηκε το 2022 αφορούσε Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 MW, στη θέση «Βεύη» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 η MS Florina I Μ.Α.Ε υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ, στα πλαίσια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, αίτηση με την οποία ζήτησε την κατάτμηση της παραπάνω Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

α) Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 22 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 22 MW, στη θέση «Βεύη» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

β) Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 28 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 28 MW, στη θέση «Βεύη ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

Τα χαρακτηριστικά των σταθμών

Με βάση τις νέες άδειες που χορήγησε η ΡΑΑΕΥ πριν λίγες μέρες προβλέπεται ότι οι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών θα έχουν η μεν μία μέγιστης ισχύος έγχυσης 28 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 28 MW, εγκατεστημένη χωρητικότητα 67,09 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 56 MWh.

Αντίστοιχα, η δεύτερη μονάδα μέγιστης ισχύος έγχυσης 22 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 22 MW, προβλέπεται να έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα 52,18 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητας 44 MWh.

Η διάρκεια ισχύος των αδειών είναι 25 χρόνια (έως τις 16 Μαρτίου 2047), ενώ όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων στις αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ, «μετά την κατάτμηση της Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται η εκ νέου κατάτμηση των Αδειών Αποθήκευσης που έχουν εκδοθεί».

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο στο διαγωνισμό για τις standalone μπαταρίες που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ προκρίθηκαν έντεκα μονάδες αποθήκευσης μεταξύ των οποίων τρεις του Ομίλου Motor Oil (MORE) μέσω των εταιρειών MS Viotia, MS Fokida, MS Florina, συνολικής ισχύος 72 MW.

πηγή:newmoney.gr