Αρκετά ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κοζάνης την Παρασκευή παρά το ψιλόβροχο και τις χαμηλές θερμοκρασίες της ημέρας.

Ι.Π.