Ζητούνται άτομα για διανομή φυλλαδίων από διαφημιστικό γραφείο στην Κοζάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944920419.