Τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα μεταξύ των Ε.Φ. Αλιείας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ, για την ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος αλιείας και την έναρξη του νέου για την περίοδο 2021-2027. Ενδιαφέρον στοιχείο η απορρόφηση εντός ενός έτους 50 εκ. για την υλοποίηση έργων προς όφελος των κατοίκων και των περιοχών αλιείας. Στη νέα προγραμματική περίοδο η ΑΝΚΟ σε συνεργασία με τις άλλες 2 Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΑΣ & ΑΝΦΛΩ), θα υλοποιήσει το ιδιαίτερο πρόγραμμα Αλιείας για εσωτερικά ύδατα. Συνέπεια, συνεργασία, προσήλωση στο αποτέλεσμα, γνώση και πολύ όρεξη για δουλειά τα μυστικά της επιτυχίας των ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ της χώρας. ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ…

Fb: ΖΩΗ ΓΚΕΡΕΧΤΕ