Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση και στελέχωση του σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας, με αρχικά, 800 άτομα προσωπικό.

Το Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο θα αποτελείται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό – διοικητικό προσωπικό, θα στελεχωθεί μέσω τριών, διαφορετικών, προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Μάλιστα, η πρώτη προκήρυξη που θα αφορά αποκλειστικά το πολιτικό – διοικητικό προσωπικό, του κλάδου ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), αναμένεται να έχει φύγει για το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι και την Παρασκευή 22/9/2023.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προσλήψεις στο πολιτικό – επιστημονικό τμήμα θα γίνουν μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ενώ οι προσλήψεις στο ένστολο τμήμα θα γίνουν με κλασικό σύστημα μοριοδότησης, υπό την επίβλεψη ΑΣΕΠ.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις του πολιτικού – διοικητικού προσωπικού

Οι 170 προσλήψεις του πολιτικού – διοικητικού προσωπικού κατανέμονται σε 18 πόλεις της Ελλάδας ως εξής:

Συστήνεται Τμήμα Πολιτικού Τομέα στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συστήνεται περιφερειακή υπηρεσία πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος και κατανέμονται 20 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται 41 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, κατανέμονται 16 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατανέμονται είκοσι 23 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, κατανέμονται 8 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Αγρίνιο, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, με έδρα τη Χαλκίδα, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα, κατανέμονται 6 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, με έδρα τη Λαμία, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, κατανέμονται 8 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο, κατανέμονται 3 οργανικές θέσεις

Στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, με έδρα την Πάτρα, κατανέμονται 9 οργανικές θέσεις

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στο πολιτικό τμήμα

Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται 170 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 139 θέσεις:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών) – 55 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού) – 30 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής (Software) – 30 θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 12 θέσεις
ΠΕ Περιβάλλοντος – 12 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 31 θέσεις:

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Λογιστικού) – 15 θέσεις
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 3 θέσεις
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Δασοπονίας) – 3 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) – 10 θέσεις

Εκτός όμως του απολυτηρίου τους, οι υποψήφιοι, για το πολιτικό τμήμα, πρέπει να έχουν ορισμένα ακόμα πρόσθετα προσόντα για να μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή.

Αυτά είναι:

  • Πιστοποίηση Υπολογιστών
  • Πιστοποίηση Αγγλικών

Πηγή:newmoney.gr