Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, μας καλεί για άλλη μια χρονιά ως ενεργά μέλη του οργανωμένου αναπηρικού κινήματος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και αυτό να γίνει γνωστό και αποδεκτό από την Κοινωνία, την Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία.

Θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα ‘Εθνη το 1992 ως « Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», και γιορτάζεται σε όλο τον Πλανήτη στις 3 Δεκεμβρίου με σκοπό την προώθηση και  την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας, την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ΑμεΑ, ενώ ταυτόχρονα, επιδιώκεται η αύξηση του βαθμού ένταξης αυτών σε κάθε πτυχή της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Η Ελλάδα την κύρωσε το 2012.

Ολοι είμαστε εν δυνάμει Ατομα με Αναπηρία.

Κάθε χρόνο εστιάζει σε διαφορετικό θέμα.  Φέτος εκτός από τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικο-πολιτιστικές πτυχές της ζωής, είναι αφιερωμένη και διεκδικεί μια  Νέα Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με πρακτικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, με ετήσιο προγραμματισμό ανά υπουργείο, σε στενή συνεργασία με το εθνικό αναπηρικό κίνημα και χρονικό ορίζοντα έως το 2030..

Ως αναπηρικό κίνημα πιστεύουμε στο σύνθημα «ενωμένοι στην πολυμορφία»  διαδίδουμε τη Διακύρηξη της ΕΣΑμεΑ για συμπερίληψη στην κοινωνία – ζωή με ίσα δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για τις αξίες που κατοχυρώνονται στις Ευρωπαικές Συνθήκες και στην Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Ο σύλλογός μας «Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία του διευρυμένου Δήμου Σερβίων και των Πέριξ αυτού δήμων» ως μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας (ΠΟΑμεΑ. Δ.Μ.), και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος(ΕΣΑμεΑ), συνεχίζει τον δύσκολο αγώνα για την προστασία και διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και Χρονίων Παθήσεων.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ                                             ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ