Το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης ενέκρινε την εισήγηση της ΔΕΥΑΚ για 28 προσλήψεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Ακολουθούν οι θέσεις: