Με απόφαση του προέδρου της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, δηλαδή του Λάζαρου Μαλούτα εγκρίθηκε ποσό 20.000 ευρώ για τη διοργάνωση συναυλίας. Πρόκειται για την ίδια συναυλία με το Γιώργο Παπαδόπουλο για την οποία έχει εγκριθεί ήδη ποσό 5.000 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προς το Δήμο Κοζάνης και τον ΟΑΠΝ.

Άλλες επίσης 18.000 ευρώ εγκρίθηκαν από τον προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης επίσης με την αιτιολογία του προγράμματος εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για ηχητική κάλυψη, φωτισμό και στήσιμο εξέδρας. Τώρα τι σχέση έχουν τα 100 χρόνια της Βιβλιοθήκης με μια τέτοια συναυλία ας μας εξηγήσει ο δήμαρχος που ως πρόεδρος της ΚΔΒΚ υπογράφει τις δυο αποφάσεις :μια των 20.000 ευρώ και μια ακόμα των 18.000 ευρώ. Εκτός αν τα ποσά αυτά χρησιμοποιηθούν για όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τα Χριστούγεννα που επίσης όμως δεν σχετίζονται με τα 100 χρόνια της Βιβλιοθήκης.

Ιωάννα Παπαδημητρίου