Εγκρίθηκε από το Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η απόφασης της Δ.Ε. του ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ιδρύματος με το Δήμο Βοΐου, για την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 1.625.000€ . Το ίδρυμα θα συμμετέχει σε ποσοστό 49,23%, ήτοι 800.00€., στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του.

Με άλλη απόφαση εγκρίθηκε η συμμετοχή του ιδρύματος στη χρηματοδότηση τεσσάρων έργων που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στην πόλη της Σιάτιστας, από το Δήμο Βοΐου.

Αποφασίστηκε:

– η συμμετοχή του ιδρύματος, με το συνολικό ποσό των 2.500.000 €, στη χρηματοδότηση των παρακάτω έργων:

– Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου Σιάτιστας, με το ποσό των 800.000€

– Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Σιάτιστας, με το ποσό των 800.000€

– Ανάπλαση πλατείας Εμπορίου Σιάτιστας, με το ποσό των 400.000€

– Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας, με το ποσό των 500.000€