Θέλω να ευχαριστήσω τη διεύθυνση περιβάλλοντος της ΔΕΗ, τη διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Κοζάνης και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν σ’ αυτή τη δράση.

Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Κοινότητας Κλείτου
Αθανασιάδης Πέτρος