Σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου στη ΖΕΠ, προχώρησε ο Δήμος Κοζάνης.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι κατηγορίες έναντι καταβολής ετήσιου τέλους:

α) Άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) Πολύτεκνοι
γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.