Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης εντός του χωριού σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης.