Μετά το σοκ της πανδημίας το 2020 και το 2021, η επανεκκίνηση της οικονομίας οδήγησε σε επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και σε αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα η ανεργία να μειωθεί ταχύτερα από την περίοδο προ πανδημίας (2013-2019).

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού, που αυξήθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το α΄ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το 2022, φτάνοντας τις 53,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, ενδεικτικό του παράδοξου που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας της χώρας μας, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, είναι ότι το ποσοστό απασχόλησης είναι 7,7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (ο οποίος ανήλθε στο 61,3%), όταν η ανεργία εξακολουθεί να είναι διπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ-27 (6%).

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση της λίστας των χωρών με την υψηλότερη ανεργία σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με μόνη την Ισπανία να καταγράφει συστηματικά υψηλότερη ανεργία σε όλες τις κατηγορίες.

Η χώρα μας παρουσιάζει το δεύτερο χαμηλότερο συνολικό ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών (61,7%) ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ-27, με την Ιταλία να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση (61,2%), ενώ ακολουθεί η Ισπανία (64,7%). Στην απασχόληση των νέων η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27, με το ποσοστό απασχόλησης στους νέους κάτω των 25 ετών να είναι μόλις 18,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνάει το 20%. Ακολουθεί η Ιταλία (20,6%), η Σλοβακία (22,2%) και η Βουλγαρία (22,2%).

Στην απασχόληση των γυναικών η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27 με 52,4%, με την Ιταλία μόνο να καταγράφει οριακά χαμηλότερο ποσοστό (52,3%) και την Ισπανία να ακολουθεί με το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό (60,1%). Αξιζει να σημειωθεί οτι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ-27 που καταγράφουν ποσοστά απασχόλησης των γυναικών χαμηλότερα του 60%.

Η απασχόληση των ανδρών στην Ελλάδα φτάνει στο 71,1%. Η χαμηλότερη απασχόληση στις χώρες-μέλη της ΕΕ-27 καταγράφεται στο τέλος του 2022 στην Ισπανία με 69,3% και ακολουθεί το Βέλγιο (70%) και η Ιταλία (70,1%).

Έμφυλες διαφορές

Το γεγονός οτι, παρά την ισχυρή ανάκαμψη, οι ηλικιακές και οι έμφυλες διαφορές παραμένουν εξαιρετικά έντονες, αναδεικνύει και τη συστηματική αδυναμία των ασκούμενων πολιτικών να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία των ανδρών ανεξαρτήτως ηλικίας είναι χαμηλότερη από την ανεργία του συνόλου των εργαζόμενων άνω των 25 ετών, καταδεικνύοντας ότι η έμφυλη ταυτότητα μπορεί να είναι σημαντικότερη από την εργασιακή εμπειρία, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην ηλικία ενός ατόμου του ενεργού πληθυσμού για τον προσδιορισμό της εργασιακής του κατάστασης.

Οι έμφυλες ανισότητες είναι ακόμα πιο εμφανείς όταν συγκρίνεται η ανεργία των γυναικών με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Ενώ η διαφορά της ανεργίας των ανδρών στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27 είναι μόλις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, η διαφορά της ανεργίας των γυναικών από τον ευρωπαικό μέσο όρο είναι 8,7 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 3,5 φορές μεγαλύτερη.

Ουραγός η Δυτική Μακεδονία

Το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών το 2022 καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία (41,1%). Στη Δυτική Ελλάδα παρατηρείται το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (44,3%) και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (46,4%) και η Στερεά Ελλάδα (46,1%). Αξίζει να σημειωθεί οτι απο τα 13 γεωγραφικά διαμερίσματα, μόνο σε 4 η απασχόληση των γυναικών ξεπερνά το 50%.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση καταγράφονται στη Στερεά Ελλάδα (28,4%), στο Νότιο Αιγαίο (25,5%), στα Ιόνια Νησιά (24%) και στη Δυτική Ελλάδα (23,5%), ενω η μικρότερη καταγράφεται στην Αττική (14,3%).

Πρωταθλητές στις προσλήψεις

Την περίοδο 2021-2022, με διαφορά τη μεγαλύτερη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την είχε ο κλάδος «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (+51,3 χιλ. άτομα). Ακολουθούν οι κλάδοι «Εκπαίδευση» (+30,5 χιλ. άτομα), «Μεταποίηση» (+20 χιλ. ατομα), «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (+18,6 χιλ. άτομα) και «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» (+16,2 χιλ. άτομα).

Οι κλάδοι αντίστοιχα με τη μεγαλύτερη πτώση στην απασχόληση είναι οι ακόλουθοι: «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» (-8,7 χιλ. άτομα), «Μεταφορά και αποθήκευση» (-3,2 χιλ. άτομα) και «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» (-2,8 χιλ. άτομα).

Συνολικά για το 2022, από τις 208 χιλ. νέες θέσεις απασχόλησης, οι 70 χιλ. προέρχονται από τους κλάδους της εστίασης και του εμπορίου, ενώ μόλις 20 χιλ. θέσεις προέρχονται από τη μεταποίηση, τον κλάδο που παράγει κατεξοχήν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πηγή:insider.gr