Το έργο Cult2Routes (Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας – Interreg IPA CBC Greece-Albania) είναι ένα διασυνοριακό έργο με διετή διάρκεια με στόχο την προώθηση των περιπατητικών και πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή του Γράμμου με δράσεις όπως, την ψηφιακή απεικόνιση περιπατητικών και ορειβατικών μονοπατιών στην περιοχή του Γράμμου, την σήμανση επιλεγμένων περιπατητικών και ορειβατικών διαδρομών, την την ανάπτυξη εργαλείων για την προβολή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, (περιπατητικές διαδρομές Γράμμου – www.grammostrails.gr, ψηφιακός οδηγός Γράμμου για κινητά τηλέφωνα https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.adventures.gramos,

την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού οδηγού για την περιοχή του Γράμμου, χάρτη περιπατητικών/ορειβατικών διαδρομών, την ανάπτυξη τεχνητής πίστα αναρρίχησης στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Νεστορίου και πολλά ακόμη.

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-τμ. Οικονομικών Επιστημών ως εταίρος του έργου.