Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου με τα παιδιά του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας.

Πηγή: tovoion.com