Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων ανειδίκευτου προσωπικού (Εργάτες – Εργάτριες), στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ