Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη 19 θέσεων ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 04.04.2022 έως και Τετάρτη 13.04.2022