Περιγραφή Αγγελίας

Κοινοπραξία μεγάλου κατασκευαστικού έργου στην Κοζάνη αναζητά μηχανολόγο μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εργοταξιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση και πολιτικό μηχανικό  με τουλάχιστον 5ετή εργοταξιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση:

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 • Επίβλεψη Η/Μ εργασιών στο εργοτάξιο
 • Έρευνα αγοράς και διαχείριση επικοινωνίας με προμηθευτές – υπεργολάβους
 • Συντονισμός Η/Μ συνεργείων
 • Σύνταξη προμετρήσεων Η/Μ υλικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 5+ ετών σε αντίστοιχη εργοταξιακή θέση
 • Εμπειρία στην εκτέλεση οικοδομικών έργων
 • Άριστη γνώση Autocad
 • Άριστη γνώση MS Office

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών στο εργοτάξιο
 • Έρευνα αγοράς και διαχείριση επικοινωνίας με προμηθευτές – υπεργολάβους
 • Συντονισμός οικοδομικών συνεργείων
 • Σύνταξη προμετρήσεων οικοδομικών υλικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 5+ ετών σε αντίστοιχη εργοταξιακή θέση
 • Εμπειρία στην εκτέλεση οικοδομικών έργων
 • Άριστη γνώση Autocad
 • Άριστη γνώση MS Office

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6984222774
 • Email Αποστολής Βιογραφικών: [email protected]