Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε πόσο 1500 ευρώ για τις εκτυπώσεις και τα γραφιστικά που θα απαιτηθούν για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στην Πτολεμαΐδα στις 11 Δεκεμβρίου.