Ενενήντα επτά κρούσματα εντοπίστηκαν σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων της Π.Ε Κοζάνης και άλλα δεκατέσσερα σε καθηγητές .Τριάντα έξι σε μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων και άλλα τρία σε εκπαιδευτικούς τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σύνολο σημειώθηκαν 150 νέα κρούσματα στις σχολικές μονάδες του Νομού .
Ι.Π.