Στις 14‐16 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής». Τα συνέδρια διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) με συνδιοργανωτές:

· Τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

· Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.