Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλης Μιχελάκης ενέκρινε αποζημίωση 3.000 ευρώ στους συνιδιοκτήτες του οχήματος που ενεπλάκη σε τροχαίο το υπηρεσιακό του όχημα ως συμβιβασμός επίλυσης της διαφοράς τους.

«Εγκρίνουμε το πρακτικό του εξώδικου συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του κ. …………και της κα ……ιδιοκτητών του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας …. συνιδιοκτησίας αυτοκίνητο τους, για το τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα την 9η Αυγούστου 2021 στα Ιωάννινα με υπαιτιότητα του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΥ-8350 υπηρεσιακού οχήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας όπως διαπιστώνει η από 23/09/2021 Έκθεση Πορίσματος Ενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ….και η οποία βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζει αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€2.994,60)».

Θυμίζουμε ότι στις 11 Νοεμβρίου εγκρίθηκε επίσης πίστωση 4.950 για τα είδη συντήρησης και επισκευής του υπηρεσιακού του οχήματος μετά από το εν λόγω τροχαίο και άλλα 2.000 ευρώ για τις εργασίες επισκευής και συντήρησής του. Σύνολο 10.000 ευρώ για ένα τροχαίο. Να ευχηθούμε λιγότερα ατυχήματα για το 2022 ειδικά με υπηρεσιακά οχήματα που βαρύνουν το δημόσιο…

Ι.Π.

Ο Βασίλης Μιχελάκης υπέγραψε την έγκριση ποσού 7.000 ευρώ για τις ζημιές του υπηρεσιακού του οχήματος μετά από τροχαίο