Ο Δήμος Βοΐου σε συνέχεια υποβολής σχετικού φακέλου πρότασης χρηματοδότησης, πέτυχε την ένταξη στο «Πρόγραμμα Ελλάδας Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου», προϋπολογισμού 1.171.200,00€, με την οποία εξασφαλίζεται η λειτουργία της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου.

Ο Δήμος Βοΐου είναι ο μόνος δήμος πλέον, πανελλαδικά, που διαχειρίζεται την λειτουργία Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Στη Δομή Ανηλίκων Πενταλόφου συνολικής δυναμικότητας 40 θέσεων φιλοξενούνται ανήλικα κορίτσια άνω των 10 ετών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις στέγασης των πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στη χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι κρίσιμης σημασίας η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Πενταλόφου, με σκοπό την ολιστική παροχή υπηρεσιών προς τα φιλοξενούμενα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια, την ενίσχυση της παιδικής προστασίας, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και τελικό σκοπό την ασφαλή αυτονόμηση των φιλοξενουμένων με την ενηλικίωσή τους.