Καθορίστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας η αποζημίωση του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΚ Κοζάνης κ .Κώστα Κυτίδη στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά μήνα .

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης , ποσού 1.435 ευρώ για το έτος 2023 και 25.000 ευρώ για το 2024. Στις 4-12-2023 είχε συνταξιοδοτηθεί οπότε δεν υπάρχει κώλυμα με την αποζημίωσή του. Αναμένεται και η αποζημίωση του νυν προέδρου της ΔΕΥΑΚ Παναγιώτη Ματικάκη που επίσης συνταξιοδοτήθηκε.

Ι.Π.

Αποζημίωση και για τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ