Ο Δήμος Κοζάνης επέβαλε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάτοχο ζώου συντροφιάς για παράβαση του Νόμου που αφορά τα αδέσποτα περί εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας τους. Συγκεκριμένα του άρθρου που αναφέρει ότι οι εκτρεφόμενοι, οι αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο και σημαίνονται υποχρεωτικά.