Χαρακτηρίστηκε στις 2/10/2020 μετά από την δημοσίευση σε ΦΕΚ, από την γενική διεύθυνση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς και την διεύθυνση βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1β΄, του Ν. 3028/2002, ως Μνημείο Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Λιβαδερού, Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου και του κωδωνοστασίου αυτού, επειδή έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική σημασία, καθώς συμπυκνώνει τις αισθητικές και αρχιτεκτονικές αναζητήσεις του β΄ μισού του 19ου αιώνα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, η επιλογή τοπικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων για την ιστόρηση των εικόνων του τέμπλου υπογραμμίζει την καλλιτεχνική αυθεντικότητα του συγκεκριμένου συνόλου.

Πηγή fb:Κοινότητα Λιβαδερού