ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της

Ανθής Χατζηστεργιάδου,

συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισαν ομόφωνα:

1) Να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
2)Να εκπροσωπηθεί η Κοσμητεία στη νεκρώσιμη ακολουθία από την Κοσμήτορα της Σχολής
3) Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσης
4) Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα ΜΜΕ

Η Κοσμήτορας

Ανδρονίκη Καταραχιά
Καθηγήτρια