Το Προσωπικό και η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης ευχαριστεί θερμά:

το 9ο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης για τις χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες τις οποίες δημιούργησαν οι μαθητές των σχολείων και δόθηκαν στους ασθενείς του Νοσοκομείου.

Εκ της Διοικήσεως