Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα στολίδι της Περιφέρειας μας.
🔸Βρεθήκαμε με τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου καθώς και με τον αξιότιμο κ. Πρύτανη.
Ένα πρότυπο πανεπιστήμιο τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλη την Ευρώπη.
🔹Συνεχιζουμε δυνατά❕