Φωτογραφία από Mount Voio / ΚΟΡΥΦΗ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΜΠΟΡΣΙΑ)