Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” στην Κοζάνη, μέλος του Ομίλου Euromedica, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΙΕΚ Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων

Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

Γνώση Η/Υ

Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

Πλήρη απασχόληση

Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Συνεχής εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του παρακάτω link ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στην Κοζάνη – Όμιλος Euromedica ή στο email [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PAR KOZ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 2461035001 (εσωτ.9510), κα Κατσίκα Μαρία.