Τεχνική εταιρεία της Θεσσαλονίκης ζητούσε να αναγνωριστεί η υποχρέωση των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού να της καταβάλουν, «εις ολόκληρον έκαστος», νομιμοτόκως, το συνολικό ποσό των 95.480€ ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού Βελβεντού που προσέφερε κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2016 έως και τον Νοέμβριο του έτους 2017. Ενώ εκτέλεσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού παρέλαβε ανεπιφύλακτα τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, μη νόμιμα δεν της καταβλήθηκε το συμφωνηθέν τίμημα.

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την αγωγή της τεχνικής εταιρείας της Θεσσαλονίκης κατά το μέρος της που στρέφεται κατά του Δήμου Βελβεντού ως απαράδεκτη. Δέχτηκε εν μέρει την αγωγή κατά το μέρος της που στρέφεται κατά του Δήμου Σερβίων και αναγνώρισε την υποχρέωση του Δήμου Σερβίων να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 86.240€ νομιμοτόκως, μιας και ο Δήμος Σερβίων έχει χαρακτηριστεί ως καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων του πρώην Δήμου Σερβίων -Βελβεντού.

Με βάση αυτή την απόφαση πλέον καλείται ο Δήμος Σερβίων να καταβάλει το ποσό αν δεν το έχει ήδη κάνει. Οπότε είναι και λανθασμένη η ενημέρωση του δημάρχου Βελβεντού Μανώλη Στεργίου στο δημοτικό συμβούλιο ότι καλείται ο Δήμος Βελβεντού να δώσει 100.000 ευρώ. Πιθανόν να οφείλει το 26% ως αναλογούν ποσό μετά το διαχωρισμό των δυο δήμων, κάτι όμως που δεν αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, αλλά θα διεκδικήσει τη σειρά του ο Δήμος Σερβίων.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Ο Δήμος Βελβεντού καλείται να πληρώσει 100.000 ευρώ για το βιολογικό καθαρισμό – Νίκος Τέτος: Δε δουλεύει σωστά, θα δημοσιοποιήσω φωτογραφίες