Τι αναφέρει η ΑΕΠΟ για τη λειτουργία της μονάδας που θα παράγει 26.605 τόνους σιδηροχρώμιο ετησίως -Το «στοίχημα» της οικογένειας Κούτρα

Το «πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας παραγωγής σιδηροχρωμίου της εταιρείας «Ελληνικά Μεταλλεία (ΕΛΛΗΜΕΤ) Α.Ε.» στις περιοχές Ελλησπόντου και Κοζάνης.

Με χθεσινή απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ εκδόθηκε η σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη μονάδα, η οποία προβλέπεται ότι θα παράγει 26.605 τόνους σιδηροχρώμιο κάθε έτος.

Η Ελλημέτ

Η Ελλημέτ Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Κούτρα (Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο εμπειρότατος παράγοντας του κατασκευαστικού κλάδου Δημήτρης Κούτρας) έχει συσταθεί από τον Δεκέμβριο του 2005 και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα στο πεδίο των μεταλλευτικών και λατομικών εκμεταλλεύσεων.

Αποτελεί τον μεταλλειοκτήτη των οριστικών παραχωρήσεων χρωμίτη περιοχής Κοζάνης – Γρεβενών. Έτσι, μεταξύ των κύριων έργων της εταιρείας περιλαμβάνεται η εξόρυξη χρωμίτη από το όρος Βούρινο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εν λόγω μεγάλη επένδυση συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία μονάδας παραγωγής σιδηροχρωμίου στην Κοζάνη.

Η μονάδα θα αφορά στη μεταλλουργική κατεργασία εμπλουτισμένων κοιτασμάτων χρωμίτη, που εξορύσσονται από το Βούρινο και θα εμπλουτίζονται στα εργοστάσια εμπλουτισμού της Ελλημέτ στις θέσεις Βεγγίστρες και Σκούμπτσα. Σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο μετάλλευμα του σιδηροχρωμίου αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα υψηλών προδιαγραφών.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την εξόρυξη χρωμίτη από το 2018 και μετά από μια διακοπή τη συνεχίζει μέχρι σήμερα, ενώ με την ολοκλήρωση της επένδυσης που προωθείται κατά στάδια, η Ελλάδα θα μπορούσε να καταστεί τέταρτη χώρα παραγωγής σιδηροχρωμίου στην ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλημέτ Α.Ε. συμμετείχε και στο διαγωνισμό εκμίσθωσης του μεταλλείου των Μολάων στη Λακωνία.

Τι προβλέπει η ΑΕΠΟ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΕΠΟ, πρόκειται για μονάδα παραγωγής σιδηροχρωμίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (H.C. FeCr), στη θέση «Χαλβάδες» Πτελέας, του Δήμου Κοζάνης. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς του εξοπλισμού ανέρχεται σε 20.000 kVA και κατανέμεται ανά μονάδα της παραγωγικής διαδικασίας ως εξής:

– Παραγωγή FeCr H.C. (λειτουργία ηλεκτρικής καμίνου Η/Κ): 12.500 kVA

– Εξοπλισμός μονάδας επίτηξης και κάλυψη λοιπών αναγκών του χώρου τήξης, που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία (φορτώσεις υλικών, λειτουργία συγκροτημάτων κ.λπ.): 4.500 kVA

– Κάλυψη βοηθητικών αναγκών των χώρων τήξης και επίτηξης (αντλητικά συγκροτήματα, υζητήρες κ.λπ.): 3.000 kVA

-Kινητήρια ισχύς: 2.575 kW

-Θερμική ισχύς: 12.880 kW

-Προστασίας περιβάλλοντος: 1.260Kw

Όσον αφορά τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, προβλέπονται:

-Μονάδα τήξης: 3,4 t/ώρα, 81 t/ημέρα, 26.605 t/έτος FeCr H.C.

– Mονάδα επίτηξης: 80.000 t/έτος ψημένων σφαιριδίων από συμπύκνωμα χρωμίτη

Το εργοστάσιο αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφάνειας 89.586 m2, με επιφάνεια δόμησης 22.350 m2 και επιφάνεια κάλυψης: 36.051 m2, ενώ το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι 100 άτομα.

Πώς θα γίνεται η παραγωγή

Η παραγωγή FeCr βασίζεται στην ηλεκτροθερμική αναγωγή των οξειδίων σιδήρου και χρωμίου του χρωμίτη με άνθρακα, σε κλειστού τύπου ηλεκτρική κάμινο (Η/Κ) εμβαπτιζόμενου τόξου, ισχύος 12.500 kVA. Είναι συνεχούς λειτουργίας, με αναγωγικό μέσο τον άνθρακα, με συλλογή και υγρό καθαρισμό των απαερίων, παρέχοντας καθαρό CO που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας.

Οι πρώτες ύλες (συμπύκνωμα χρωμίτη, κωκ, χαλαζίας, βωξίτης) μετά την παραλαβή και τη ζύγισή τους αποθηκεύονται προσωρινά στον οριοθετημένο χώρο πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες διαμορφώνονται σε σωρούς σε υπαίθριες (χαλαζίας, βωξίτης, συμπύκνωμα) και στεγασμένες αποθήκες (χονδρομερές κωκ, ψιλομερές κωκ, σφαιρίδια) και στη συνέχεια μεταφέρονται με τη χρήση καλυμμένου ταινιόδρομου στα σιλό τροφοδοσίας.

Από τα σιλό τροφοδοσίας μέσω ταινιοζυγών, σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες αναλογίες, τροφοδοτούνται τα τμήματα τήξης και επίτηξης. Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο κύρια παραγωγικά τμήματα:

– Μονάδα επίτηξης για την παραγωγή σφαιριδίων χρωμίτη, κατάλληλου μεγέθους για την τροφοδοσία της μονάδας τήξης. Το εμπλουτισμένο μετάλλευμα (κοκκομετρίας ˂ 1 mm) αναμιγνύεται με μικρή ποσότητα (2% του φορτίου) ψιλομερούς κωκ, μεγέθους ˂ 1mm και τροφοδοτείται σε σφαιρόμυλο υγρής λειοτρίβησης. Για τη διαδικασία της άλεσης και την ομογενοποίηση των πρώτων υλών προστίθενται σφαίρες άλεσης και παράγεται πολφός, κοκκομετρίας 100% – 200 mesh και 60% – 400 mesh.

Ο πολφός υφίσταται αφύγρανση σε κυλινδρικά φίλτρα κενού. Ο παραγόμενος πλακούντας αναμιγνύεται με ποσότητα μπεντονίτη (0,5% της τροφοδοσίας) και τροφοδοτείται σε δίσκο σφαιροποίησης για παραγωγή “ωμών” σφαιριδίων (green pellets), διαμέτρου 1 έως 1,5 cm. Τα “ωμά” σφαιρίδια ακολούθως τροφοδοτούνται σε φρεατώδη κάμινο ορθογωνικής διατομής, όπου γίνεται πυροσυσσωμάτωση των σωματιδίων με την ενέργεια που παρέχεται από την καύση μέρους του προστιθέμενου κωκ στο συμπύκνωμα και από την καύση του CO που παράγεται κατά τη διαδικασία της τήξης στην ηλεκτροκάμινο (Η/Κ).

Τα παραγόμενα “ψημένα” σφαιρίδια (sintered pellets), είτε τροφοδοτούνται απευθείας στα σιλό τροφοδοσίας της Η/Κ με ανελκυστήρες, είτε αποθηκεύονται σε κλειστή αποθήκη, από όπου τροφοδοτούνται με μεταφορική ταινία στα σιλό τροφοδοσίας της Η/Κ, σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής εργασιών λόγω βλάβης της επίτηξης.

– Μονάδα τήξης για την παραγωγή σιδηροχρωμίου. Περιλαμβάνει την κλειστή Η/Κ εμβαπτιζόμενου τόξου με αυτοψηνόμενα ηλεκτρόδια Söderberg, όπου το μετάλλευμα χρωμίτη, υπό μορφή σφαιριδίων χρωμίτη, με αναγωγικό μέσο κωκ, παρουσία συλλιπασμάτων, χαλαζία και βωξίτη και σε θερμοκρασία περίπου 1.700 oC μετατρέπεται σε κράμα σιδηροχρωμίου με τη μέθοδο της αναγωγικής τήξης.

Από το κεντρικό σιλό τροφοδοσίας της Η/Κ φορτώνονται, με ειδικό δοσομετρικό σύστημα. Το φορτίο (σφαιρίδια, χονδρόκοκκο – λεπτόκοκκο κωκ, χαλαζίας, βωξίτης) καταλήγει μέσω κλειστών αγωγών συμμετρικά σε 6 θέσεις στο εσωτερικό της Η/Κ, εσωτερικά και εξωτερικά των 3 ηλεκτροδίων που είναι βυθισμένα στο φορτίο. Το τήγμα κράματος FeCr – σκωρίας διαχωρίζεται λόγω μεγάλης διαφοράς ειδικών βαρών, με το κράμα να κατακάθεται στον πυθμένα της Η/Κ.

Η απομετάλλωση και αποσκωρίωση γίνονται από την ίδια οπή απομετάλλωσης, περιοδικά ανά δίωρο, με εκροή στον ίδιο κάδο, απ’ όπου η μεν σκωρία υπερχειλίζει και με κατάλληλη πυρίμαχη αύλακα οδηγείται στο χώρο κοκκοποίησής, όπου ψύχεται ακαριαία από εκτοξευόμενο νερό με μεγάλη πίεση, το δε κράμα, που παραμένει στον κάδο, μεταφέρεται με γερανογέφυρα στο χώρο χύτευσης, όπου χυτεύεται σε πλάκες, ψύχεται, θραύεται και ταξινομείται σε εμπορεύσιμα τεμάχια. Για τη διαχείριση των απαερίων της μονάδας τήξης εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός (πλυντρίδες – Venturi scrubbers).

Τα υγρά απόβλητα της πλυντρίδας οδεύουν μέσω σωληνώσεων και αντλιών σε παχυντή, όπου καθιζάνουν με τη βοήθεια κροκιδωτικών τα στερεά σωματίδια. Η παραγόμενη ιλύς παραλαμβάνεται με ποσοστό υγρασίας περίπου 40 % από το σωλήνα εκκένωσης του παχυντή, ασυνεχώς σε κλειστά μεταλλικά δοχεία και οδηγείται στο χώρο στερεοποίησης – σταθεροποίησης όπου αναμιγνύονται μαζί με τη σκόνη σακόφιλτρων και αλκαλικό τσιμέντο σε αναδευτήρα βίαιης ανάμιξης. Η υπερχείλιση του παχυντή οδηγείται με σύστημα σωληνώσεων σε διαδοχικές δεξαμενές καθίζησης και τέλος ανακυκλώνεται με αντλίες υψηλής πίεσης στις πλυντρίδες καθαρισμού.

Για τη διαχείριση των απαερίων της μονάδας επίτηξης εφαρμόζεται σύστημα ξηρού καθαρισμού που περιλαμβάνει απαγωγούς από όλα τα σημεία εκπομπής σκόνης και παραγωγής καπναερίων, αγωγούς μεταφοράς, κυκλώνα και σακόφιλτρο υψηλής απόδοσης. Στην εγκατάσταση θα λειτουργούν αρκετές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται σειρά αυστηρών όρων για τη λειτουργία της μονάδας.

Πηγή:newmoney.gr