Στην Καισαρειά βρέθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία με την Ασφάλεια και τον ψαρά που εντόπισε τα τμήματα ανθρώπινου σκελετού την Κυριακή το απόγευμα. Πρόκειται για τάφο που έφερε στο φως η διάβρωση της λίμνης. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε και ένας ακόμα. Χρονολογούνται στην υστερορωμαϊκή – πρώιμη βυζαντινή περίοδο, 4ος-5ος αι. μ.Χ. Είναι γνωστό νεκροταφείο της περιοχής.
Στο Πλατανόρρευμα θα πάνε αύριο.

Δυο ανθρώπινοι σκελετοί προς διερεύνηση από την Αρχαιολογία σε Καισαρειά και Πλατανόρεμμα