Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε τη δαπάνη για τροφεία εργαζομένων της επιχείρησης που οι πληρωτέες αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.200 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης. Το τίμημα είναι 4 ευρώ ημερησίως και για είκοσι πέντε ημέρες μηνιαίως. Η συνολική δαπάνη για ένα έτος είναι περίπου 30.000 €.

Οπότε αφορά περίπου 25 εργαζόμενους. Η περσινή απόφαση αφορούσε 20 εργαζομένους με μισθό κάτω των 1.100 ευρώ. Αν υπολογίσουμε περίπου ότι στη ΔΕΥΑΚ εργάζονται 125 άτομα προκύπτει με απλά μαθηματικά ότι οι υπόλοιποι 100 αμείβονται με μισθούς άνω των 1.200 ευρώ και για αυτό δε δικαιούνται τροφείο.

Ι.Π.

Τροφείο 4€ την ημέρα για 20 εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ