Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Αειφορία- STEAM: με το βλέμμα στο μέλλον» του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης, δεκαμελής ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μετέβη στο Πόρτο της Πορτογαλίας όπου και παρακολούθησε σειρά μαθημάτων με θέμα την κλιματική αλλαγή , την απώλεια της βιοποικιλότητας, προβλήματα δηλ. που συνδέονται με την αστικοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού ,την έλλειψη πηγών ενέργειας , τις πανδημίες και άλλα mega trends.Όλα τα παραπάνω συνιστούν τα wicked problems και απαιτούν για την επίλυση τους future skills και ικανότητα εντοπισμού των προβλημάτων μέσω των weak signals.

Επιπλέον αναλύθηκαν οι σπουδές του μέλλοντος και έγιναν δραστηριότητες που αφορούσαν την κυκλική οικονομία ενώ συμμετείχαν σε εργαστήριο δημιουργίας ουτοπικών και δυστοπικών εικόνων σε σχέση με το μέλλον και σε έρευνα πεδίου για την αναζήτηση στοιχείων βιώσιμης διαβίωσης στην πόλη του Πόρτο. Συζητήθηκε ο ρόλος του ενεργού πολίτη στην ανάπτυξη συναισθημάτων αισιοδοξίας για το μέλλον και χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία STEAM στην καθημερινή διδακτική πράξη ενσωματώνοντας έτσι την πληροφορική και την τεχνολογία σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό EUNEOS και διεξήχθη στο Πόρτο από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τη 1 Οκτωβρίου 2022 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στο περιθώριο της επιμόρφωσης, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να βάλουν τα θεμέλια μελλοντικών συνεργασιών. Είναι κοινή πεποίθηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης ότι η επιμόρφωση στην οποία συμμετείχαν ήταν μια απόλυτα θετική εμπειρία τόσο σε γνωστικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπουν όλες τις σχολικές μονάδες να λάβουν μέρος σε κινητικότητες Erasmus+, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες γνώσης, προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και εισαγωγής χρήσιμων καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία.