Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών ΑΞΟΝΑΣ που εδρεύει στη πόλη της Κοζάνης, στα πλαίσια διεύρυνσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του επιθυμεί συνεργάτη στοχεύοντας στη στελέχωση της γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ και όριο ηλικίας έως 29 ετών.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Απόφοιτος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ.
  • Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
  • Η ενεργός διάθεση για δουλειά
  • Η άριστη χρήση Η/Υ
  • Η επικοινωνιακή ευχέρεια και αμεσότητα του λόγου.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24610-30111