Το τέλος ταφής ήρθε πάλι στο προσκήνιο στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης μετά από την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Βαλαή ότι αυτό οδήγησε στην αύξηση των τελών. Πρότεινε ο Δήμος να διεκδικήσει ώστε να έχει μια προνομιακή μεταχείριση , αφού διαθέτει σε αντίθεση με πολλούς δήμους ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων .

Αυτό άλλωστε επιδιώκει η προσφυγή της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αφού όταν ξεκίνησε το εργοστάσιο απορριμμάτων το 2016 δεν υπήρχε καμία υποχρέωση για αυτό το δυσβάσταχτο κόστος που αδικεί την περιοχή μας. Και μπορεί στο Δήμο Κοζάνης να οδήγησε σε αύξηση δημοτικών τελών 6%, αλλά στο Βόιο άγγιξε το 40% για να ισοσκελιστούν τα ανταποδοτικά μετά και τις αυξήσεις στη διαχείριση των αποκριμάτων .

Σύμφωνα με το Ν.40422012 , άρθρο 38 «τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας, που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής» .Σε αυτό βασίστηκε η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. , κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Ακολούθησε ο νόμος Φάμελλου 4609/2019, παρ.55 που κατάργησε το τέλος ταφής και το αντικατέστησε με την εισφορά κυκλικής οικονομίας . Σύμφωνα με αυτόν η εισφορά μειωνόταν κατά 100% στην περίπτωση Λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) .Δηλαδή απαλλασσόμασταν από την πληρωμής της.

Με νόμο Σκρέκα όμως τον 4819/ 2021 , άρθρο 38 «επιβάλλεται τέλος ταφής από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ)…» Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου «το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α.. α’ βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης».

Έτσι λοιπόν εξισωθήκαμε με όλους τους δήμους που θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτό το χαράτσι που για τη Δυτικής Μακεδονία είναι πέτρα για πέρα άδικο.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Το παράδοξο με το τέλος ταφής στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία – Προσφυγή μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ ή μέσω ΚΕΔΕ;