1, 4 εκ ευρώ θα εξοικονομηθούν στο δήμο από την λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας του δήμου Κοζάνης. Εξασφαλίστηκε η σύνδεση με το ΔΕΔΔΗΕ για 6 μεγαβάτ από τα αρχικά 7 μεγαβάτ που είχαν ζητηθεί με βάση όλες τις ενεργειακές ανάγκες του δήμου πλην της ΔΕΥΑΚ. Στόχος να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα στα κτήρια, στα σχολεία , στις αγροτικές γεωτρήσεις, στον ηλεκτροφωτισμό.

Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν δυο χρόνια και πρόκειται για το πρώτο net virtual metering της χώρας με συμμετέχοντες μόνο φορείς της αυτοδιοίκησης για αυτό και μπορεί να η επένδυση 3,6 εκ ευρώ να χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό. Τα 600.000 για τη σύνδεση έχουν ενταχθεί στον τοπικό πόρο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον κύκλο δραστηριοτήτων του δήμου για μια κλιματικά ουδέτερη πόλη με πολλαπλά οφέλη στην μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και στην εξοικονόμηση χρημάτων για άλλε αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, για τις σχολικές μονάδες και πιθανόν και για την μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού.

Ιωάννα Παπαδημητρίου