Φωτογραφία: Στεργίου Σάκης!!!

Πηγή fb:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ