Παρουσία του διευθυντή της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη και του περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη έγινε η υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση του Μαμάτσειου τη Δευτέρα το πρωί. Πρόκειται για μια επέκταση 6.000 τμ ,θα υπάρχει ανάπτυξη άνω του 40% και η επέκταση θα κολλάει στην δεξιά πτέρυγά του. Σε δυο χρόνια θα είναι έτοιμο το νοσοκομείο δήλωσε ο διοικητής του Μαμάτσειου Στέργιος Γκανάτσιος.”Το νοσοκομείο θα γίνει διπλό. Είναι της τάξεως των 16, 5 εκ ευρώ “. Θα αναπτυχθούν χώροι νοσηλείας χειρουργικών κλινών,54 στον αριθμό και του παθολογικού 45 κλινών ,καθώς και θάλαμοι διανυκτέρευσης γιατρών.

“Πνοή για τη λειτουργία του Μαμάτσειου θα αποτελέσει η επέκταση του Μαμάτσειου” ανέφερε ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ .”Πρώτη φορά προκηρύχθηκαν τόσες θέσεις, αλλά υπάρχει απροθυμία .Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε πλαίσιο  ανασχεδιασμού του τρόπου ενσωμάτωσης των θέσεων υγείας ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί “.” Μπήκε σε ασφαλή οδό η καλυτέρευση των παροχών υγείας στην περιοχή μας” συμπλήρωσε ο Στέργιος Γκανάτσιος. “Μέσα σε δυο χρόνια θα έχουμε ένα νέο κτίριο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας των κατοίκων της περιοχής μας που τώρα στενάζει από έλλειψη χώρων. Το  νοσοκομείο θα καλύπτει τις ανάγκες για τα επόμενα είκοσι χρόνια”. “Είναι μια σημαντική στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία” δήλωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης. “Θέλουμε να μένουν τα περιστατικά στη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα στα θέματα υγείας, αλλά διαθέσαμε 50 εκ στη διετία για την υγεία και δεν θα διστάσουμε να δώσουμε και άλλα για να αναβαθμιστεί ο τομέας υγείας”. Η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και θα αναπτυχθεί σε τέσσερις ορόφους. Θα απαρτίζεται από 100 κλίνες, μονόκλινους , δίκλινους και τρίκλινους θαλάμους αλλά και γραφεία. Οι προδιαγραφές θα είναι υψίστης ποιότητας ανέφεραν οι αρχιτέκτονες.

Η «Προσθήκη νέα πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης» εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «9.Προώθηση της κοικωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκριση » του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» Ανάδοχος του έργου είναι η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε»» Γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου είναι 16.217.000 €.

Προθεσμίες
Συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 920 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΕΠ)

Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Προθεσμίες (ΕΠ):
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Α. Έναρξη των εργασιών κατεδάφισης των υφιστάμενων κατασκευών κτισμάτων, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Β. Έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου, σύνταξη και υποβολή της πλήρους «Μελέτης Εφαρμογής», εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.
Γ. Ολοκλήρωση ανω δομής της κτιριακής εγκατάστασης, εντός τριακοσίων πενήντα (350) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία αναλυτικό Πίνακα Ποσόστωσης (Break Down) των εργασιών κάθε κατ’ αποκοπή τιμής του Προϋπολογισμού Προσφοράς,

Για κάθε ημέρα πέρα από τις προθεσμίες αυτές ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα .