Από τις 6 Δεκεμβρίου οι κάτοικοι της Σιάτιστας δεν πίνουν νερό από το δίκτυο λόγω του επιβλαβούς τετραχλωροαιθυλένιου, το οποίο εντοπίστηκε σε τιμές οκτώ φορές μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια. Για κάποιες μέρες μάλιστα δεν είχαν ούτε καν την δυνατότητα μπάνιου, αφού απαγορεύεται αυστηρά και η επαφή με το δέρμα.

Για αυτό το λόγο η ΔΕΥΑΒ χρησιμοποιεί το νερό της Πραμόριτσας, όχι όμως για πόση. Η Διεύθυνση Υγείας θα προβεί σε νέες μετρήσεις σε πολλά σημεία και εφόσον αυτά είναι ικανοποιητικά , τότε μόνο θα δοθεί η άδεια για πόση.

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτών των μετρήσεων και περισσότερο τις ενέργειες του δήμου για να εντοπιστεί η πηγή των ρύπων, γνωρίζοντας ότι προέρχεται κατά βάση από τα βυρσοδεψεία και τα πλυντήρια των γουναράδων.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Ακατάλληλο το νερό για πόση και πλύσιμο για όγδοη μέρα σε Σιάτιστα – Καλονέρι, όταν οι γουναράδες συζητούν για επιδότηση πλυντηρίων με κλοφέν

Οι τιμές του επικίνδυνου τετραχλωροαιθυλένιου σε Σιάτιστα και Καλονέρι – Για τέταρτη μέρα ακατάλληλο το νερό

Μη πόσιμο το νερό σε Σιάτιστα, Καλονέρι για πέμπτη μέρα, αλλά τα αποτελέσματα είναι καθαρά ..