Στις εκλογές του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης προσήλθαν σήμερα 492 κροκοπαραωγωγοί.Εκλέχθηκαν τα πέντε κάτωθι μέλη:

Μητσόπουλος Βασίλειος 388
Μαυρομάτης Χαράλαμπος 236
Βατάλης Γεώργιος 228
Ζυμάρας Δημήτριος 157
Κολτσίδα Κατερίνα 128

Για το Εποπτικό

Γιαννάκης Παναγιώτης :198
Ζυμάρας Δημήτριος :186
Πλιάτσιος Αθανάσιος :185

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίσουν εντός ημερών τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια .

Ιωάννα Παπαδημητρίου