Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καλαμιάς, με διάρκεια θητείας δύο ετών, ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Κουσίδης
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Σεμερτζίδης
Γραμματέας: Αντωνία Κυρατσού -Δαγιόγλου
Ταμίας: Βηθλεέμ Μπιλιώνα
Μέλος: Παρασκευάς Κουρτζίδης

Καλή και δημιουργική θητεία.