Στην αιτιολογική  έκθεσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης για το οικονομικό έτος 2023 αναφέρεται εκτός των άλλων και το εξής: …πρέπει να αναφερθεί ότι στις δύσκολες εποχές τις οποίες διάγουμε και προσπαθώντας να ασκήσουμε αυτό το «Λειτούργημα» με τεράστιες θυσίες και αγώνες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εμπόδιο αρκετά μεγάλο αποτελούν τα διάφορα έξοδα – οφειλές που ακολουθούν από προηγούμενα έτη την επιχείρηση και η οικονομική στήριξη από το Δήμο Κοζάνης καθίσταται αναγκαία για την ομαλή μας πορεία.

Συγκεκριμένα για το 2023 έχουν προβλεφθεί τα εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 551.245

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 10.482

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 96.410

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ: 658.138

Λειτούργημα πραγματικά με κεφαλαίο όταν επιχορηγείσαι με 200.000 ευρώ περίπου από ΥΠ.ΠΟ, Δήμο Κοζάνης και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023 να φτάνει τις 700.000 ευρώ.

Ι.Π.