Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την προσφυγή προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά της απόφασης της ΕΦΑ Κοζάνης για τη μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου, σε έκταση εμβαδού 1.398 στρεμμάτων στην εταιρεία «MAXIMUS TERRA A.E.», στη θέση αγρόκτημα «Γαλάνη-Δρέπανο», της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Στους όρους της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο όρος να μην τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια στη βόρεια πλευρά του αγροτεμαχίου που έχει οπτική επαφή με τον Αρχαιολογικό χώρο, ώστε να μην υφίσταται οπτική επαφή με τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο «Σκοπός».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης δεν είχε δώσει το πράσινο φως για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Δρέπανο καθώς εκεί υπάρχει αρχαιολογικός χώρος, επί του υψώματος Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης αλλά και σημαντικοί οικισμοί. Η Τούμπα Δρεπάνου και το Μεγάλο Νησί Γαλάνης με προϊστορικούς οικισμούς έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι εντοπισμένοι στην περιοχή Σαριγκιόλ Ν. Κοζάνης .Παρά τις ενστάσεις της ΕΦΑ για οπτική όχληση των αρχαιοτήτων με τους σταθμούς να βρίσκονται κοντά στους κηρυγμένους χώρους το Κ.Α.Σ. έχει άλλη άποψη.

Τη μη χορήγηση αδειοδότησης εκσκαφής είχε προτείνει η υπηρεσία γιατί οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις αλλοιώνουν και προσβάλλουν τον περιβάλλοντα χώρο του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Τούμπα Δρεπάνου» και τον περιβάλλοντα χώρο του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Άγιος Ελευθέριος».

Το ΚΑΣ έκανε επίσης δεκτή την προσφυγή της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/Ε Κοιν. Δήμου Κοζάνης ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά της απόφασης της ΕΦΑ , καθώς εκτιμά ότι από την προτεινόμενη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν θα προκληθεί βλάβη στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο Αγίου Ελευθερίου Δρεπάνου από το οποίο υπάρχει ικανή απόσταση 300μ. Είναι πραγματικά άξιο αναφοράς η ΕΦΑ να προστατεύει τις αρχαιότητες και το ΚΑΣ να δέχεται όλες τις προσφυγές .Όπως επίσης ο δήμος να επιλέγει τοποθεσίες σε κηρυγμένους χώρους για την δική του ενεργειακή κοινότητα.

Ιωάννα Παπαδημητρίου