Στο Λιβαδερό σήμερα έγινε σύσκεψη μετά από την απόφαση απόρριψης του έργου αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού, μετά από πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβούλιου, συμμετείχε η Εκκλησιαστική Επιτροπή,ο Αντιδήμαρχος Σερβίων Κος Αγοραστός Βασιλείος και εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Κος Μενέλαος Μακρυγιάννης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Κος Ηλιας Τοπαλίδης. Στην σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα στοιχεία,τα έγγραφα και το ιστορικό της υπόθεσης και αποφασίστηκε από κοινού και συντάχθηκε η παρακάτω ανακοίνωση προς ενημέρωση των απανταχού Λιβαδεριωτών.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»
Ως Τοπική Κοινότητα οφείλουμε να διευκρινίσουμε σχετικά με το έργο της «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» τα παρακάτω:

Α) Η Πρόταση Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 30-12-2020 με φορείς υλοποίησης του έργου το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΠΕ Κοζάνης.

Β) Η Διαχειριστική Αρχή ολοκλήρωσε τον έλεγχο όλων των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στην συγκεκριμένη πρόσκληση, αρχές Οκτωβρίου και στις 14-10-2021 ζήτησε από τους φορείς υλοποίησης συμπληρωματικά στοιχεία, εντός επτά εργάσιμων ημερών. Για την πρόταση του Λιβαδερού, το σημαντικότερο συμπληρωματικό στοιχείο που ζήτησε ήταν η στατική μελέτη, η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει με τους σύγχρονους κανονισμούς και να είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Γ) Η στατική μελέτη με τους σύγχρονους κανονισμούς και την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ήταν υποχρέωση ενός ιδιώτη μελετητή, του κ. Κ. Καραγεώργου, στον οποίο την εκπόνηση της μελέτης είχε αναθέσει η Εκκλησίαστικη Επιτροπή του Ιερού Ναού , δεν κατατέθηκε στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, γιατί δεν την είχε ετοιμάσει ο ιδιώτης μελετητής και έτσι στις 23-11-2021 βγήκε η απορριπτική απόφαση, η οποία έδινε δικαίωμα ένστασης για επανεξέταση μέχρι 3-12-2021. Η στατική μελέτη με τους σύγχρονους κανονισμούς και την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν κατατέθηκε ούτε και μέχρι την Παρασκευή 3-12-2021 (ημερομηνία λήξης και των ενστάσεων).

Δ) Θεωρούμε ως απόλυτο υπεύθυνο για την μη ένταξη του έργου τον ιδιώτη μελετητή κ. Κ. Καραγεώργου, στον οποίο ανατέθηκε η μελέτη γιατί δεν φρόντισε να την ετοιμάσει έγκαιρα, ως όφειλε, αφού μάλιστα είχε πληρωθεί προκαταβολικά, για τους παρακάτω λόγους : 1)Η Εκκλησιαστική Επιτροπή είχε αναθέσει την στατική μελέτη στον κ. Καραγεώργο, πριν την κατάθεση της πρότασης στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. 2)Η μελέτη υποβλήθηκε, το 2020, για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ στις 11-12-2020 ( ένα χρόνο πριν) απέστειλε, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και στον μελετητή κ. Κ. Καραγεώργου την ΥΠΠΟΑ/702492/79693/6804/2017/11-12-2020, απόφασή της, όπου μεταξύ των όρων που θέτει, για την έγκριση της μελέτης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης του Ιερού Ναού, είναι και να ξανά υποβληθεί η στατική μελέτη για την ανάλυση του κτιρίου, με βάση τα όσα ορίζονται στους σύγχρονους κανονισμούς (ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικάς 8, Σχέδιο ΚΑΔΕΤ) και όχι με το Βασιλικό Διάταγμα του 1959 με το οποίο έκανε ο μελετητής την ανάλυση του κτιρίου. Ο μελετητής δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, από τις 11-12-2020 και πριν ακόμα κατατεθεί η πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή (30-12-2020 ), γνώριζε ότι θα έπρεπε να ξανά υποβάλει για έγκριση την στατική μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, και δεν το φρόντισε.

Ο κ. Καραγεώργου τελικά ξανά υπέβαλε, μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις, τη μελέτη στο Υπουργείο για έγκριση στις 25-11-2021, μία εβδομάδα πριν δηλαδή και φυσικά ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση, αλλά δεν ξέρουμε αν και τώρα την έχει καταθέσει σωστά.

Ως Τοπική Κοινότητα όμως οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι τα όποια σχόλια διατυπώθηκαν σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, περί αδιαφορίας του Περιφερειάρχη για το έργο, είναι ανυπόστατα και δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Κασαπίδης, από την πρώτη στιγμή μας τόνισε το ενδιαφέρον του για το έργο και μας διαβεβαίωσε ότι όταν θα είναι έτοιμη η μελέτη, θα ενταχθή σε επόμενη πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο.

Ως Κοινοτικό Συμβούλιο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους Λιβαδεριώτες ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λιβαδερού